صفحه اصلی   پیام ها   لیست کارنه تیرها   لیست گواهی های قبولی   استعلام راننده   استعلام گواهی قبولی   تماس با ما
 ورود کاربران  


امور کارنه تیر
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

آدرس: تهران خیابان طالقانی – نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک 175 کدپستی: 1583648499175
مدیر: جناب آقای هومن عظیمی
پست الکترونیک :DIRECTIR_TIR(at) ICCIMA.IR
   

اداره روابط ملی و بین المللی

اداره حمل و نقل بین المللی

رئیس اداره: خانم زهرا جلیل زاده

تلفن : 02185732063

پست الکترونیک: z.jalilzadeh(at)iccima.ir

مسئول امور اجرایی کارنه آ.ت.آ: خانم معصومه آریا منش

تلفن: 02185732062

پست الکترونیک: ATA_TIR(at)ICCIMA.IR

رئیس اداره: خانم انسیه اسماعیلی

تلفن:02185732052

پست الکترونیک: TIR(at) ICCIMA.IR

مسئول امور فرآیندهای اجرائی شرکت ها: آقای امین طیری

تلفن: 02185732011

پست الکترونیک: TIR(at) ICCIMA.IR

مسئول امور خدمات فنی شرکت ها: خانم افسانه شاه حسینی

تلفن: 02185732066

پست الکترونیک: TIR(at) ICCIMA.IR

اداره تحقیقات و فناوری

 

رئیس اداره: رضا زندیه

 تلفن: 02185732059

 پست الکترونیکی: IT_TIR(at)ICCIMA.IR

 
 
Copyright © 2024 - ChamberTrust.ir